Ren Nordkyst

I Helsingør Kommune i Nord-Sjælland ligger en meget flot kyststrækning, som er en del af den ”Danske Riviera”. Tidligere valfartede kunstnere fra København til denne kyststrækning og lod sig inspirere af vandet, lyset og naturen. Vi er så heldige at bo ved denne smukke kyst. REN NORDKYST er en flok frivillige ildsjæle, som har et

Læs mere

Læs mere

Billeder

Uddeling af bivenlige blomsterløg i Ålsgårde og Helsingør Aktion “Byt en klud” Uddeling af bivenlige blomsterfrø Ren Nordkyst

Læs mere

Kommende events

Læs mere

Ren Nordkyst

I Helsingør Kommune i Nord-Sjælland ligger en meget flot kyststrækning, som er en del af den ”Danske Riviera”. Tidligere valfartede kunstnere fra København til denne kyststrækning og lod sig inspirere af vandet, lyset og naturen. Vi er så heldige at bo ved denne smukke kyst.

REN NORDKYST er en flok frivillige ildsjæle, som har et ønske om at holde den smukke Nord-Sjællandske natur fri for affald. Vej og Park har ikke tid og råd til at tage sig af alt affald, som flyder i naturen. Derfor har vi siden september 2018 lavet følgende aktioner:

Oprydningsaktion

Ca. en gang om måneden går vi i samlet flok og samler affald op i naturen. Oftest tager vi en bestemt gade eller naturområde. Aktionerne finder sted i enten Hornbæk eller Ålsgårde og oplysninger om aktionerne bliver postet her på siden og på de lokale facebooksider: ”Vores Hornbæk” og ”Vores Ålsgårde”. De gule veste, tænger og affaldssække vi bruger til disse aktioner, er sponsoreret af Vej og Park Nord-Sjælland. Ud over organiserede aktioner, er vi efterhånden en del folk, som rydder op hver for sig på den daglige tur med hunden osv.

Aktion på Skibstrup genbrugsplads

Tabt gods er et stort problem i vores område. Når folk kører med deres trailer, har de ofte ikke spændt deres ting ordentlig fast. Det resulterer i, at gods flyver af og ligger langs vejene. Løst gods går ud over trafiksikkerheden og det forurener langs vejene. Derfor har vi afholdt en aktion, hvor vi har delt flyere ud til alle med trailer for at opfordre dem at spænde deres ting ordentlig fast ved at lægge net eller presenning over deres gods.

30 trailernet blev sponsoreret af Silvan i Helsingør og Netto i Ålsgårde gav også karameller at dele ud til folk.

Aktion på Skibstrup genbrugsstation
Aktion på Skibstrup genbrugsstation

Uddeling af bivenlige blomsterfrø

Med delvis sponsorpenge fra den Danske Biavlerforening og Foreningen for Vilde Bier i Danmark og en privat sponsor fik vi uddelt ca. 100 poser bivenlige blomsterfrø i Hornbæk og Ålsgårde. Nok til at få etableret 500 m2 blomstereng i de private haver. Vi fik nogle små donationer for poserne og kan på den måde fortsætte vores arbejde til gavn for biodiversiteten.

Uddeling af lommeaskebægre

Lommeaskebæger

Cigaretskod i naturen er ikke alene grimme. De forurener også, fordi der er plastik i filtret. Og selve cigaretten indeholder cadmium, som man mener kan sive ned i grundvandet. Derfor har vi i 4 omgange delt lommeaskebægre ud til rygere. Det har vi gjort for at opfordre dem til at lægge deres skod deri og tage dem med hjem eller hen til den nærmeste skraldespand. Disse lommeaskebægre har vi fået sponsoreret af Hold Danmark Rent og af Vej og Park Nord-Sjælland. Vi har delt dem ud i Hornbæk, Ålsgårde og Helsingør. I alt er der i skrivende stund uddelt ca. 600 lommeaskebægre. Vi planlægger yderligere to aktioner til i foråret 2019.

Delt ud

2000

Bivenlige blomsterfrø (m2)

5300

Bivenlige blomsterløg

300

Bivenlige hestebønnefrø

1000

Lommeaskebægre

100

Plastfri klude

30

Trailernet