Uddeling af bivenlige blomsterfrø

Med delvis sponsorpenge fra den Danske Biavlerforening og Foreningen for Vilde Bier i Danmark og en privat sponsor fik vi uddelt ca. 100 poser bivenlige blomsterfrø i Hornbæk og Ålsgårde. Nok til at få etableret 500 m2 blomstereng i de private haver. Vi fik nogle små donationer for poserne og kan på den måde fortsætte

Læs mere

Aktion på Skibstrup genbrugsstation

Tabt gods er et stort problem i vores område. Når folk kører med deres trailer, har de ofte ikke spændt deres ting ordentlig fast. Det resulterer i, at gods flyver af og ligger langs vejene. Løst gods går ud over trafiksikkerheden og det forurener langs vejene. Derfor har vi afholdt en aktion, hvor vi har

Læs mere